Текшерүү комиссиясы

ВЕТЕРИНАРДЫК ПАЛАТА” МЕКЕМЕСИНИН ТЕКШЕРҮҮ КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫ

Аты жөнү

Ээлеген
 кызматы

Байланыш
 дареги

1.

Ракаев Акылбек Калышевич

Төрага, «КАО» айыл чарба кооперативинин жетекчиси

0777 321324

0543 909515

ksba@elcat.kg

2.

Дөөлөталиева Жумагүл Бектуровна

К. Скрябин атындагы КАУ, бухгалтер

0312 595823

3.

Темирова Жүзүм Нарбековна

КР УИА биотехнология институтунун кызматкери 

0312 392018 
0312 609406

4.

Турсунов Талгат

“А.Дуйшеев атындагы Кыргыз илим изилдөө институту, лаборатория жетекчиси

0773 936632

0312 324997

talgat68@mail.ru