Кыргыз Республикасынын
Ветеринардык статуардык органы
Ветеринардык палата
Бирдиктүү реестр
Үзгүлтүксүз билим
Байкоочу тест
Экзамендик тест
Жаңылыктар
123.png
«Кыргыз Республикасынын Ветеринардык статуардык орган» мекемесинин уюштуруучуларынын отуруму болуп өттү.

2018-жылдын 23-мартында Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде «Кыргыз Республикасынын Ветеринардык статуардык орган» мекемесинин уюштуруучуларынын отуруму болуп өттү. 

Нооруз майрамыңыздар менен!


Ветеринардык палатанын Реестринде учеттук каттоодо турган ветеринарлардын сапаттык курамы боюнча маалымат (2018-жылдын 10-февралына карата).

Облустар

Жалпы  ветеринарлар

В/врачтар

%

Аялдар

В/врачтар

 %

1.

Жалал-Абад

413

143

35

16

5

4

2.

Талас

120

40

33

5

2

5

3.

Чүй

460

234

51

51

32

14

4.

Бишкек

79

67

85

36

30

45

5.

Ысык-Көл

441

121

27

20

8

7

6.

Баткен

197

69

35

3

0

0

7.

Ош шаары

16

7

44

2

1

14

8.

Ош

467

146

31

9

4

3

9.

Нарын

324

84

26

30

4

5

Жалпы

2517

911

 

172

86

9