Уюштуруучулар


ВЕТЕРИНАРДЫК ПАЛАТА” МЕКЕМЕСИНИН УЮШТУРУУЧУЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Юридикалык жактардын аталышы

Уштуруучулардын даректери

Мамлекеттик каттоо 

1.

“Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биотехнология институту” мекемеси

Бишкек ш,Чүй пр, 265

0312 641955
0772 325721

3161-3301-У-е код ОКПО 03537545  07.02.03 ж

2.

 «КАО» айыл чарба кооперативи

Бишкек ш,  Профсоюз көч,43
0777 321324

12927-3301-НК, код ОКПО 22579839 26.02.01 ж

3.

“Борбордук Азия племсервис ЛТД» ЖЧК

 

Бишкек ш, Кулатов көч, 1а
0555 799555

12124-3300-ООО (ИО), Код ОКПО 22447026  25.02.00 ж

4.

“А.Дуйшеев атындагы Кыргыз илим изилдөө институту” мекемеси

Бишкек ш, Тоголок-Молдо көч, 60

0312 325069
0556 105362

102531-3301-У-е, код ОКПО 26252578 03.11.08 ж