Ветеринардык палатанын Реестринде учеттук каттоодо турган ветеринарлардын сапаттык курамы боюнча маалымат (2018-жылдын 10-февралына карата).

,

Облустар

Жалпы  ветеринарлар

В/врачтар

%

Аялдар

В/врачтар

 %

1.

Жалал-Абад

413

143

35

16

5

4

2.

Талас

120

40

33

5

2

5

3.

Чүй

460

234

51

51

32

14

4.

Бишкек

79

67

85

36

30

45

5.

Ысык-Көл

441

121

27

20

8

7

6.

Баткен

197

69

35

3

0

0

7.

Ош шаары

16

7

44

2

1

14

8.

Ош

467

146

31

9

4

3

9.

Нарын

324

84

26

30

4

5

Жалпы

2517

911

 

172

86

9