Байланыш
720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,
Киев көч 96а
+996 (312) 62 37 58   +996 (312) 62 36 28
vetpalata@gmail.com
Бизди кантип тапса болот: