Уюштуруучулар


ВЕТЕРИНАРДЫК ПАЛАТА” МЕКЕМЕСИНИН УЮШТУРУУЧУЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Юридикалык жактардын аталышы

 

Уштуруучулардын даректери

 

Мамлекеттик каттоо 

 

1.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

 

 Бишкек ш.,

Киев к. 96 а

0312 623633

7990-3300-У-е

Код ОКПО 00026353

 04.04.2012 г.

2.

“Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биотехнология институту” мекемеси

 Бишкек ш.,

пр. Чуй, 265

0312 641955

0772 325721

3161-3301-У-е

Код ОКПО

03537545

07.02.03 г.

3.

 «КАО» айыл чарба кооперативи

 

Бишкек ш.,

 Профсоюз к., 43

0777 321324

12927-3301-НК,

Код ОКПО

22579839

 26.02.01 г.

4.

“А.Дуйшеев атындагы Кыргыз илим изилдөө институту” мекемеси

 

Бишкек ш.,

 Тоголок Молдо к., 60

0312 325069

0556 105362

102531-3301-У-е,

Код ОКПО 26252578

 03.11.08 г.