Аткаруучулар

    ВЕТЕРИНАРДЫК ПАЛАТА МЕКЕМЕСИНИН АТКАРУУЧУ ОРГАНЫ

 

Аты жөнү

Ээлеген
 кызматы

Байланыш
 дареги

  1.  

Маматкулов Кубатбек Абдираимович

Директор

+996 312 62 37 58

+996 779 10 20 04

kmamatkulov@vet-palata.kg

mamatkylov@mail.ru