Жаныбарлардын бакубаттуулугу

,
1644972813_57-fikiwiki-com-p-kartinki-kirgizstan-59.jpg

Жаныбарлардын бакубаттуулугу-бул илимий, этикалык, экономикалык, маданий, социалдык, диний жана саясий аспектилери бар татаал жана көп кырдуу тема. Бул тема жарандык коомдун кызыгуусун арттырууда жана жаныбарлардын саламаттыгын сактоо Бүткүл дүйнөлүк уюмунун негизги приоритеттеринин бири болуп саналат.

Жерде жашоочу жаныбарлардын Кодексине ылайык, жаныбарлардын бакубаттуулугу "Жаныбардын жашаган жана өлгөн шарттарына карата физикалык жана психикалык абалы"дегенди билдирет.
Жаныбарлардын саламаттыгын сактоо боюнча Бүткүл дүйнөлүк уюмунун жерде жашоочу жаныбарлардын бакубаттуулугун камсыз кылуу боюнча иш-аракеттеринин негизинде "Беш эркиндик"камтылган.

Ø  Акачылыктан, тоюттануудан жана суусоодон эркиндик;

Ø  Коркуудан жана азап чегүүдөн эркиндик;

Ø  Жылуулук стрессинен же физикалык ыңгайсыздыктан эркиндик;

Ø  Оору, жаракат жана ылаңдан эркиндик;

Ø  Нормалдуу жүрүм-турум үлгүлөрүн билдирүү эркиндиги.